Diễn đàn Cảnh sát giao thông ASEAN lần thứ 1

Sáng 21-11, Diễn đàn Cảnh sát giao thông (CSGT) ASEAN lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn đàn CSGT ASEAN lần thứ nhất tại Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, quản lí và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong điều kiện hội nhập của công dân các nước cộng đồng ASEAN, đồng thời xây dựng những hoạt động mang tính định kỳ, tạo thành cơ chế thường xuyên của CSGT các nước trong cộng đồng ASEAN.

Bài Viết Liên Quan