Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng

Sáng 13-7, tại Hà Nội, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ, Đại sứ quán Australia và các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng.
Mục tiêu của diễn đàn là tạo không gian tập trung và cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật thông tin, giao lưu và chia sẻ với các chuyên gia quốc tế về lao động việc làm và bình đẳng giới, từ đó, giúp doanh nghiệp có nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc đảm bảo và thực thi các giá trị bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới ở nơi làm việc trong chính sách, chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Diễn đàn có hai phiên thảo luận với nội dung chính: Tạo dựng và duy trì các giá trị bình đẳng ở nơi làm việc-kinh nghiệm quốc tế và góc nhìn chính sách tại Việt Nam; câu chuyện thực tiễn của doanh nghiệp trong triển khai bình đẳng giới ở nơi làm việc.
Việc được tham gia tổ chức và đồng hành cùng nhiều diễn đàn, hội thảo quan trọng,mang tầm vóc Quốc gia ngoài việc là niềm tự hào của tập thể đội ngũ CBNV Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Minh Long, đó còn là cơ hội để Công ty được trang bị, nắm bắt và triển khai những xu thế quản trị, phát triển doanh nghiệp bền vững !!!

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự

Bài Viết Liên Quan