DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI NGHÈO VÀ NHÓM YẾU THẾ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Ngày 13-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn pháp luật lần thứ hai năm 2018 với chủ đề ‘Thi hành pháp luật về bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế trong lĩnh vực tư pháp.
Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, nỗ lực xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nhằm chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và nhóm yếu thế tham gia vào đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa tại Việt Nam.
Tại Diễn đàn, hơn 100 đại biểu tham dự đã chia sẻ nhiều ý kiến, kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc bảo đảm tiếp cận công lý và trao quyền cho người nghèo và nhóm yếu thế; việc thi hành pháp luật về bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế trong lĩnh vực tư pháp theo định hướng chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp.
Công ty THHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh đồng hành cùng diễn đàn mang nhiều ý nghĩa này.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

 

Bài Viết Liên Quan