HỘI NGHỊ CÔNG BỐ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÀNH LẬP CHI CỤC THUẾ KHU VỰC THUỘC 63 CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị