HỘI NGHỊ VIỆT NAM FRONTIER SUMIT

Với những thành công bước đầu của sự kiện Innovatube Frontier Summit diễn ra trong năm 2017, năm nay, ngày 6/10/2018 tại Trung tâm Hội Nghị Forever Mark, với tên gọi mới “Vietnam Frontier Summit 2018”, sự kiện Vietnam Frontier Smit trở thành cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng công nghệ tiên phong tại Việt Nam.

Vietnam Frontier Summit là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào bốn mảng tiêu biểu của công nghệ tiên phong (frontier tech), bao gồm Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo), Internet of Things (Internet vạn vật), Blockchain (Chuỗi khối) và Augmented Reality/Virtual Reality (Thực tế tăng cường/Thực tế ảo) cũng như việc áp dụng các công nghệ này vào thực tế. Thông qua sự kiện này, chúng tôi hướng tới thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ tiên phong trong nước, mà còn đưa Việt Nam trở thành vườn ươm công nghệ tại Đông Nam Á.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

 

Bài Viết Liên Quan