HỘI THẢO CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG CÔNG BẰNG: TỪ NGHIÊN CỨU TỚI THỰC TIỄN

Vừa qua tại Hà Nội ngày 26/6/2019 và tại Tiền Giang ngày 28/6/2019 đã diễn ra hội thảo “Chuyển dịch Năng lượng công bằng: Từ nghiên cứu tới thực tiễn”, nhằm công bố nghiên cứu mới về “Nghiên cứu phân tích yếu tố đảm bảo công bằng trong chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam”.
Hội thảo mở ra cơ hội để các chuyên gia về năng lượng và các bên liên quan cùng chung sức trao đổi những kinh nghiệm quốc tế để áp dụng trong nước, tiếp đó thảo thuận những lộ trình thực tế và hiệu quả hướng tới chuyển dịch năng lượng công bằng cho Việt Nam.
Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh là đơn vị cung cấp thiết bị cho sự kiện này.
Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

Bài Viết Liên Quan