HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC GIA VIỆT NAM – ILO VỀ VIỆC LÀM BỀN VỮNG 2017 -2021

Trong bối cảnh chương trình hợp tác quốc gia VN – ILO đã đi được hơn nửa chặng đường, hội thảo đánh giá giữa kỳ chương trình hợp tác quốc gia VN – ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017 – 2021 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá tiến độ hoàn thành mục tiêu của dự án. Cụ thể, quy trình đánh giá liên tục hướng tới:
– Cải thiện dự án
– Thúc đẩy trách nhiệm với ILO, cơ quan tài trợ và các cơ quan liên quan chủ chốt quốc gia
– Tăng cường học hỏi trong ILO và các bên liên quan
Đánh giá này được tiến hành từ tháng 12/2017 đến hiện tại bao quát tất cả các hoạt động đã được ILO thực hiện trong khuôn khổ dự án kể từ khi dự án khởi động. Đánh giá sẽ giúp nhóm dự án lập kế hoạch các hoạt động tiếp theo trong tương lai.
Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh là đơn vị cung cấp thiết bị cho sự kiện ý nghĩa này.
Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

Bài Viết Liên Quan