HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

HỘI THẢO : Nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước.

CTy TNHH Truyền Thông Quốc Tế Minh Long hân hạnh cung cấp thiết bị cho chương trình này.

www.minhlongmedia.vn
Hotline: 0938 123 363

Bài Viết Liên Quan