HỘI THẢO: QUẢN TRỊ TỐT – MỘT YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI TỐT

Ngày 17/7 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo: Quản trị tốt một yếu tố quyết định cho các dịch vụ an sinh xã hội tốt. Theo đó, quản trị tốt đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ an sinh xã hội trên toàn thế giới.
Các tổ chức an sinh xã hội trên thế giới phải làm việc và đảm bảo hệ thống quản trị xuất sắc để cung cấp dịch vụ tốt và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cư dân.
Hệ thống an sinh xã hội phải minh bạch và có trách nhiệm, đảm bảo rằng tất cả mọi người có cơ hội tiếp cận với phúc lợi xã hội.
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin (CNTT) là hai trụ cột giúp quản trị tốt hơn trong các tổ chức an sinh xã hội.
Chỉ với quản trị tốt, các tổ chức mới có thể xây dựng uy tín cũng như khiến mọi người tin tưởng. Ngoài ra, thay đổi công nghệ trong các tổ chức an sinh xã hội cũng là điều cần thiết, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ an sinh xã hội.
Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

Bài Viết Liên Quan