HỘI THẢO TỔNG KẾT KHÓA HỌC NGẮN HẠN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngày 31/10/2018 vừa qua tại khách sạn Pan Pacific đã diễn ra hội thảo tổng kết khóa học ngắn hạn học bổng chính phủ Australia về đảm bảo chất lượng trường đại học.
Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn cũng được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng.
Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.

 

Bài Viết Liên Quan