HỘI THẢO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MỘT SỨC KHỎE CHO HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG, GIAI ĐOẠN 2019 – 2023

Ngày 30/5/2019 vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ( NAEC), đồng chủ tịch của Mạng lưới truyền thông Một sức khỏe phối hợp với Ban thư ký OHP tổ chức Hội thảo xây dựng chiến lược truyền thông một sức khỏe cho hệ thống khuyến nông, giai đoạn 2019 – 2023.
Nằm trong Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người (OHSP) do Bộ NN & PTNT ban hành năm 2016 và trên cơ sở các hoạt động Một sức khỏe của NAEC trên toàn quốc, NAEC có kế hoạch xây dựng chiến lược truyền thông Một sức khỏe cho hệ thống khuyến nông quốc gia trong giai đoạn 2019-2023.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là khách hàng quen thuộc của Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long. Công ty rất hân hạnh là đơn vị cung cấp thiết bị cho sự kiện này.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

    

 

Bài Viết Liên Quan