HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU VỰC TAM GIÁC PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA LÀO VIỆT NAM

Ngày 15/7 vừa qua, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra Hội thảo xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Kế hoạch này là một trong những nội dung quan trọng đã được thống nhất trong khuôn khổ hợp tác khu vực Tam giác phát triển giữa ba nước.
Hội thảo hướng đến mục tiêu xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững, giúp kết nối các tiềm năng du lịch của ba nước, hình thành các tuyến du lịch, điểm đến du lịch, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội khu vực Tam giác phát triển và mở rộng ra các tỉnh khác trong phạm vi ba nước; qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác là “Tăng cường đoàn kết, hợp tác ba nước nhằm đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực”.
Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh là đơn vị cung cấp thiết bị cho sự kiện này.
Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện


Bài Viết Liên Quan