KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỐI PHÓ VỚI CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Từ ngày 22 đến 26/7/2019 vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC – International Trade Center), đơn vị của tổ chức Liên Hợp quốc và WTO, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề phi thuế quan trong giao dịch quốc tế, tổ chức ITC triển khai Dự án “Đối phó với các vấn đề về phi thuế quan” tại Việt Nam trong thời gian 2019-2020.
Theo kế hoạch hoạt động, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương – đối tác quốc gia của Dự án tiến hành phối hợp với ITC tổ chức Khóa huấn luyện: “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường”.
Mục tiêu của khoá huấn luyện nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thực trạng, xác định nhu cầu và đưa ra các giải pháp, nhận thức rõ về các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh được những rủi ro trong xuất khẩu.
Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh là đơn vị cung cấp thiết bị cho sự kiện này.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện

Bài Viết Liên Quan