Lễ khánh Thành Trung Tâm Đào Tạo Quản Lý Tiên Tiến- Học Viện Quản Lý Cán Bộ

Ngày 29/09 /2016 vừa qua trường học viện quản lý cán bộ đã tưng bừng đón Lễ khánh Thành Trung Tâm Đào Tạo Quản Lý Tiên Tiến.

 

 

 

Bài Viết Liên Quan