tin tức nổi bật

HỘI THẢO NÂNG CAO NHẬN THỨC TUÂN THỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG

Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố không còn là câu chuyện riêng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, được quan triệt thực hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành… Trong [...]

HỘI THẢO DIỄN ĐÀN KHU VỰC ASEAN KHAI MẠC TẠI NHA TRANG

Hội thảo Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 và các văn kiện quốc tế khác để giải quyết các vấn đề hàng hải mới nổi đã được tổ chức tại thành phố Nha Trang vào ngày 26-27/2/2019 vừa qua. Sự kiện [...]

PHIÊN GIẢ ĐỊNH TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TRẢ LỜI TRƯỚC ỦY BAN NHÂN QUYỀN VỀ BÁO CÁO QUỐC GIA THỰC THI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ LẦN THỨ BA TẠI VIỆT NAM

Ngày 19 đến 20/02/2019, tại Sông Hồng Resort, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên giả định tăng cường kỹ năng trả lời trước Ủy ban Nhân quyền về Báo cáo Quốc giá thực thi Công ước quốc tế về các [...]