tin tức nổi bật

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 150 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI VÀ ĐIỀU 151 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Từ ngày 25 đến ngày 26/3/2019 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức buổi tập huấn triển khai Nghị quyết của HĐ TP tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán [...]

TẬP HUẤN ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC VAI TRÒ CỦA INSULIN PREMIX ANALOGUE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ( từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng)

Ngày 23/3/2019 vừa qua tại khách sạn Saigon Mori Huế đã diễn ra lớp tập huấn đào tạo y khoa liên tục, với chủ đề: Vai trò của Insulin Premix Analogue trong điều trị đái tháo đường ( ĐTĐ). Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO) 2016, có khoảng [...]