tin tức nổi bật

HỘI THẢO THÚC ĐẤY LỢI ÍCH VÀ BÀI HỌC THÀNH CÔNG CỦA PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG Ở KHU VỰC MÊ KÔNG

Từ ngày 20 đến ngày 22/5/2019, tại An Giang diễn ra Hội thảo Thúc đẩy lợi ích và bài học thành công của phát triển và ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững ở khu vực Mê Kông, do Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID), tổ chức phi Chính phủ Oxfam [...]

HỘI THẢO SỮA NEW ZEALAND “ THINK MILK, THINK NEW ZEALAND”

Hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành sữa đã tham dự buổi Hội thảo “Think Milk – Think New Zealand”, do tổng lãnh sự quán New Zealand – Cơ quan Xúc tiến Thương mại và phát triển Doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam (NZTE) tổ chức vào ngày 23/4/2019, tại TP.HCM. Tham dự [...]

HỘI NGHỊ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Ngày 16-4, tại TPHCM, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị thảo luận về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Đa số các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất, cải cách thủ tục hành chính được xem là giải pháp chính để cắt giảm chi phí tuân thủ [...]