CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NHẬN THỨC TUÂN THỦ VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA APG

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương của APG (Nhóm châu Á – Thái Bình Dương) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống rửa tiền chủ trì.
Dự buổi đào tạo có Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Ngọc, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Thanh tra Bộ Xây dựng.
Phát biểu tại buổi đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực BĐS và cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương APG nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố cho học viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các Cty kinh doanh dịch vụ BĐS, các cá nhân, tổ chức hành nghề môi giới BĐS và điều hành sàn giao dịch BĐS”.
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh giao Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Thanh tra Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

 

Bài Viết Liên Quan