HỘI THẢO RÀ SOÁT HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HỘI CHỨNG CÚM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỐI ƯU GIÁM SÁT CÚM TẠI VIỆT NAM

Từ ngày 31/7 đến ngày 1/8 vừa qua tại Nha Trang đã diễn ra hội thảo rà soát hệ thống giám sát trọng điểm hội chứng cúm và định hướng tối ưu giám sát cúm tại Việt Nam. Hiện nay, việc giám sát phát hiện sớm các trường hợp nhiễm cúm trên người, các trường hợp lây truyền từ người sang người nhằm đáp ứng kịp thời, xử lý, triệt để ổ dịch, hạn chế tối đa khả năng dịch lan rộng trong cộng đồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hội thảo nhằm mục đích kiểm tra và nâng cấp cũng như hoàn thiện hơn nữa hệ thống giám sát trọng điểm hội chứng cúm.
Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

Bài Viết Liên Quan