HỘI THẢO THÚC ĐẤY LỢI ÍCH VÀ BÀI HỌC THÀNH CÔNG CỦA PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG Ở KHU VỰC MÊ KÔNG

Từ ngày 20 đến ngày 22/5/2019, tại An Giang diễn ra Hội thảo Thúc đẩy lợi ích và bài học thành công của phát triển và ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững
Tại Hội thảo, hơn 100 đại biểu đại diện các sở ban ngành liên quan của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp… cùng chia sẻ về kết quả và các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án, lợi ích của các mô hình năng lượng bền vững với đời sống cộng đồng.
Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh là đơn vị cung cấp thiết bị cho sự kiện này.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

Bài Viết Liên Quan