HỘI THẢO TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 11/2019/TT – BYT NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Ngày 22/8/2019 vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo triển khai thông tư số 11/2019/TT – BYT ngày 17/6/2019 và chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo đó, giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành phải có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng ít nhất 05 năm. Mặt khác, giảng viên bồi dưỡng cũng phải có trình độ đại học chuyên ngành thuộc khối ngành sức khỏe và có chứng chỉ phương pháp dạy học hoặc đã dạy môn Phương pháp giảng dạy đại học ít nhất 05 năm trong khối ngành sức khỏe.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện

Bài Viết Liên Quan