LỄ KHỞI ĐỘNG” CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CHÂU Á CỦA USAID” TẠI VIỆT NAM

Chương trình Động vật hoang dã châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã chính thức khởi động Giai đoạn 3 của Sáng kiến Chí với mục đích giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam vào ngày 28/8/2018 vừa qua.
Theo Ông Craig Hart, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Việt Nam: “Chính phủ Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trên toàn thế giới trong nỗ lực chống lại tội phạm động vật hoang dã cũng như hỗ trợ các hoạt động giảm cầu tiêu thụ động vật hoang dã”.

Sáng kiến “Chí,” hay “Sức tại Chí” là một sáng kiến truyền thông xã hội giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác thông qua các giải pháp truyền thông thay đổi hành vi nhằm thay đổi hành vi sử dụng sừng tê giác để thể hiện đẳng cấp của các nhóm người sử dụng. Dưới sự hỗ trợ của Chương trình Động vật hoang dã Châu Á của USAID, Giai đoạn 3 của Sáng kiến Chí sẽ tiếp tục góp phần giảm nhu cầu này thông qua các giải pháp truyền thông thay đổi hành vi dựa trên các nghiên cứu nhằm truyền thông giúp thay đổi hành vi của nhóm đối tượng mục tiêu.

Công ty TNHH Truyền thông và Quốc tế Minh Long hân hạnh đồng hành cùng một chương trình ý nghĩa như này.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

 

Bài Viết Liên Quan